Raymi Sambo Maakt op je bedrijf?

Stichting Raymi Sambo Maakt snijdt in de producties onderwerpen aan die maatschappelijk relevant zijn, die schuren, die tot discussie en reflectie leiden. Eigen ervaringen van acteurs, medewerkers, vrienden, toevallige passanten en uit social media posts en krantenberichten vormen vaak de inspiratie voor de teksten en scenes.

Na de voorstellingen ontstaan er nagesprekken, spontaan aan de bar in het theater, op social media, of georganiseerd meteen na afloop met de hele zaal.

We kunnen de voorstellingen ook speciaal voor uw organisatie of bedrijf spelen, om het gesprek los te krijgen, of een discussie van illustratie en context te voorzien. De experiences die wij aanbieden maken we samen met u, op maat voor uw organisatie, bij u in huis, of in een theater. Meer weten? Neem contact op met Jonnie Paling via zakelijk@raymisambomaakt.nl